Jak działa karta kredytowa

Czy wiesz czym jest i jak działa karta kredytowa? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej. Dowiesz się również jak naliczane są odsetki w przypadku jej użycia, jakie są zalety karty kredytowej. Na końcu sam ocenisz czy warto ja mieć.

Karta kredytowa – co to jest?

To rodzaj karty płatniczej, której wydanie związane jest z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę np. Bank. Do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne posiadanie rachunku płatniczego. Przyznanie karty i kwota ustalonego limitu kredytowego uzależniona jest od posiadania zdolności kredytowej. Dla posiadacza karty ważne są dane karty i jej numer (w końcu najczęściej używana jest do płatności internetowych).

Na jakich zasadach działa karta kredytowa?

Korzystając ze środków udostępnionych przez Bank, musimy pamiętać o właściwej spłacie karty. W tym miejscu istotny jest termin „okres rozliczeniowy karty kredytowej”. Trwa on z reguły 30 dni i przed jego końcem Bank przesyła wyciąg/zestawienie operacji dokonanych przy użyciu karty oraz wskazuje termin do którego należy spłacić zobowiązanie (zwykle to dodatkowe 25 dni na spłatę zadłużenia licząc od końca okresu rozliczeniowego). Jeżeli przed upływem tych 25 dni dokonamy spłaty całości kwoty wskazanej na wyciągu to Bank nie pobiera żadnych odsetek! Naprawdę. Czyli zakładając, iż pierwszego dnia okresu rozliczeniowego dokonamy zakupów kartą kredytową a spłatę dokonamy w ostatnim dniu wskazanym przez Bank (25-tym po końcu okresu rozliczeniowego) to korzystamy z darmowego kredytu przez prawie 55 dni (to tzw. okres bezodsetkowy)!

Ważne: Kartą kredytową NIE dokonujemy wypłaty pieniędzy w bankomacie, ponieważ Bank bezwzględnie naliczy wtedy odsetki a na dodatek obciąży prowizją za wypłatę gotówki z bankomatu.

W przypadku braku możliwości dokonania spłaty całości kwoty zadłużenia wskazanej na wyciągu bankowym, mamy możliwość uregulowania przynajmniej kwoty minimalnej (najczęściej jest to 5% przyznanego limitu karty – każdy Bank ma swoje ustalenia).

Główne zalety karty kredytowej. Czy warto ją mieć?

To dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że rozumiemy jak działa karta kredytowa. Należy dbać o regularne i terminowe spłaty karty (pamiętaj, że informacje o niej są widoczne w raporcie BIK i mogą stać się pozytywnym elementem historii kredytowej). Często karta kredytowa jest ratunkiem w pewnych nieprzewidywalnych finansowo sytuacjach. Można też z niej korzystać regularnie w celu wyodrębnienia części operacji płatniczych z gąszczu wszystkich transakcji na podstawowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), dzięki temu można łatwiej zapanować nad wszystkim. Banki umożliwiają także wydanie na życzenie Klientów kart dodatkowych dla najbliższych osób (np. Żony), która może dokonywać operacji płatniczych w rama istniejącego jednego limitu z karty głównego posiadacza. Najważniejszą chyba pozytywną cechą karty kredytowej jest okres bezodsetkowy. Decyzja każdego co do posiadania opisywanej karty jest z pewnością indywidualna. Aktualne, promocyjne oferty założenia kart kredytowych znajdziesz TUTAJ - kliknij