Fundusze inwestycyjne

Jednym ze sposobów dywersyfikacji inwestycji jest podjęcie decyzji o przeznaczeniu części środków na fundusze inwestycyjne. Inwestując środki finansowe, nie powinno się lokować wszystkich według jednej strategii np. całość kapitału ulokować na depozycie bankowym (lokacie). Trzeba być obecnym "na wielu rynkach jednocześnie". W dłuższym okresie czasu może być akceptowalne podjęcie wyższego ryzyka z szansą na uzyskanie wyższych profitów niż na zwykłej lokacie bankowej. Wyspecjalizowane instytucje finansowe oferują różnorodne fundusze, które można odpowiednio dobrać do poziomu akceptacji ryzyka i horyzontu czasowego.

Polecamy także zapoznać się z innymi ofertami zróżnicowanymi pod względem stopnia ryzyka znajdującymi się w serwisie: Lokaty, Rachunki inwestycyjne.