Weryfikacja Klienta przez firmę pożyczkową

          W celu zabezpieczenia się przed stratami wynikającymi z niespłaconych przez Klientów pożyczek, Pożyczkodawca podejmuje działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia ryzyka udzielenia pożyczek, które nie będą spłacane przez Klientów. Firmy Pożyczkowe sprawdzają w każdym przypadku zdolność kredytową tj. zdolność Kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności.

          Zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja o udzieleniu pożyczki, Firma Pożyczkowa z reguły prosi o podanie numeru rachunku bankowego należącego do osoby ubiegającej się o pożyczkę. Aby sprawdzić, czy rzeczywiście dany rachunek jest własnością Pożyczkobiorcy, następuje prośba o przelanie na konto Firmy Pożyczkowej drobnej (najczęściej w wysokości 1 grosza) opłaty.

          Kolejną istotną czynnością podejmowaną przez Pożyczkodawcę, jest weryfikacja baz, najczęściej są to: BiK (Biuro Informacji Kredytowej), BiG (Biuro Informacji Gospodarczej), BiG InfoMonitor a także KRD (Krajowy Rejestr Długów). Jeżeli Firma Pożyczkowa odnajdzie Klienta w którejś z powyższych baz, najczęściej jest to powód do odmowy udzielenia pożyczki. Niemniej, na rynku finansowym znajdują się oferty pożyczek gotówkowych, w przypadku których NIE weryfikuje się wskazanych wyżej baz.

          Po przebrnięciu przez wcześniejsze czynności, przedstawiciel Pożyczkodawcy odbywa rozmowę telefoniczną z potencjalnym Klientem zadając pytania związane najczęściej z jego sytuacją finansową (pyta o wszelkie aktualne zobowiązania finansowe, które mogą istnieć w stosunku do Pożyczkobiorcy); istotne są także sytuacja mieszkaniowa i rodzinna (np. ilość osób na utrzymaniu). Może się zdarzyć, że w celu potwierdzenia uzyskanych informacji, Klient zostanie poproszony o przesłanie (drogą elektroniczną) np. odcinka renty lub emerytury, wyciąg z rachunku bankowego, skan umowy o pracę, ostatnią fakturę za telefon, prąd. Oczywiście są oferty pożyczek, przy ubieganiu których powyższe formalności są maksymalnie zminimalizowane (tzw. pożyczki na oświadczenie).