Sposób prowadzenia windykacji przez firmę pożyczkową

          W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą zobowiązania, które mogą pojawiać się z różnych przyczyn losowych powodujących kłopoty finansowe, najlepiej jest poinformować o tym od razu Firmę, która udzieliła pożyczkę. Jest szansa na zawarcie ugody dzięki której mógłby zostać np. przesunięty termin płatności raty, umorzenie odsetek itd.
          Pożyczkobiorca już w momencie zawierania umowy pożyczki, może zapoznać się z zasadami i kosztami ewentualnie prowadzonych działań zmierzających do odzyskania należności. I w tym miejscu wypada znów podkreślić, że należy czytać umowę przed podpisaniem, aby później obyło się bez niemiłych niespodzianek. Dobra współpraca opiera się na dokładnym zrozumieniu jej zasad.
          Firmy pożyczkowe z reguły informują swoich Klientów za pomocą wiadomości sms lub e-mail o nadchodzącym terminie spłaty zobowiązania. W przypadku braku spłaty pożyczki, Klient otrzyma z pewnością wezwania do zapłaty (w postaci listu, e-mail, sms lub telefonu). Każde takie wezwanie obciąża dłużnika dodatkowymi kosztami wahającymi się od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych. Wysokość naliczanych dodatkowych kosztów jest jednak ograniczona ustawowo:
- pozaodsetkowe koszty nie mogą przekroczyć 25 procent kwoty pożyczki i 30 procent za każdy rok trwania umowy.
- wszystkie koszty łącznie nie mogą być wyższe od wypłaconej Klientowi kwoty.
- w przypadku udzielenia następnej pożyczki w okresie do 120 dni od pierwszego finansowania, limit kosztów pozaodsetkowych odnosi się do pierwszej umowy.

Tabelka niżej prezentuje MAKSYMALNE łączne koszty (opłaty wraz z odsetkami) dla pożyczki spłacanej jednorazowo na koniec trwania umowy:

Wysokość pożyczki

Okres spłaty pożyczki (w dniach)

15

30

60

90

180

365

500,00 zł

133,22 zł

141,44 zł

157,88 zł

174,86 zł

223,63 zł

325,00 zł

1000,00 zł

266,44 zł

282,88 zł

315,75 zł

349,73 zł

447,26 zł

650,00 zł

2000,00 zł

532,88 zł

565,75 zł

631,51 zł

699,45 zł

894,52 zł

1300,00 zł

3000,00 zł

799,32 zł

848,63 zł

947,26 zł

1049,18 zł

1341,78 zł

1950,00 zł

5000,00 zł

1332,19 zł

1414,38 zł

1578,77 zł

1748,63 zł

2236,30 zł

3250,00 zł

          Na rynku finansowym znajdują się oferty pożyczek, gdzie koszty są ustalone na prawie maksymalnym (dopuszczonym ustawą) poziomie, ale są także oferty firm nastawionych bardziej przyjaźnie pod względem kosztów do Pożyczkobiorców. W ich przypadku koszty mogą być niższe nawet o 20-35 procent.

          Przechodząc dalej, gdy Klient pomimo otrzymywanych informacji w dalszym ciągu nie spłaca pożyczki i wszelkie polubowne próby zakończenia sprawy nie odniosły pozytywnego skutku, nie zostały wynegocjowane między windykatorem a Klientem żadne rozwiązania satysfakcjonujące obie strony, windykacja nabiera mniej przyjemnego charakteru. Niesolidny Klient może zostać wpisany do baz dłużników (BiK, BIG Infomonitor, KRD, ERIF). Rozpoczyna się windykacja sądowa podczas której dzięki wyrokowi sądu windykator uzyskuje tytuł egzekucyjny, który następnie opatrzony zostaje klauzulą wykonalności. Stanowi ona podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.
Pamiętaj, że działania windykatora NIE mogą polegać na:
- wchodzeniu siłą do mieszkania;
- używaniu słów przyjętych za obraźliwe;
- wprowadzaniu w błąd co do skutków nieuregulowania długu,
- wprowadzaniu w błąd co do swojej tożsamości i uprawnień;
- grożeniu dłużnikowi aresztem, policją, zajęciem majątku, wejściem do mieszkania;
- stosowaniu siły fizycznej;
- straszeniu możliwością przekazania informacji sąsiadom;
-ciągłym nachodzeniu dłużnika w miejscu pracy lub zamieszkania.
Warto także poczytać dodatkowe informacje na temat działań firm windykacyjnych na stronie uokik.gov.pl
( https://uokik.gov.pl/faq_dzialalnosc_firm_windykacyjnych.php ).

          Następnym etapem jest windykacja komornicza i pokomornicza. Obejmuje wszystkie działania komornika, które polegają m.in. na przekazaniu egzekucji, jej nadzór, licytacji mienia ruchomego lub nieruchomości, szukaniu ukrytego majątku dłużnika, który pozwoliłby na zaspokojenie roszczenia. Komornik może na poczet długu zająć: wynagrodzenie za pracę i świadczenia emerytalno-rentowe, ruchomości, rachunek bankowy, inne wierzytelności, nieruchomości, prawa majątkowe.

          Podsumowując, jeśli zaistniały okoliczności, które spowodowały problemy ze spłatą zaciągniętej pożyczki, nie należy unikać przedstawiciela firmy pożyczkowej. Obu stronom zależy na uregulowaniu zaległości. Im większa i bardziej znana firma pożyczkowa, tym większa pewność, iż Klient nie spotka się z nieetycznymi działaniami ze strony komórki windykacyjnej. Największe firmy pożyczkowe zdają sobie doskonale sprawę z faktu, iż agresywnie przeprowadzana windykacja spowoduje trwałą utratę zaufania ze strony Klienta (i jego znajomych!).