Pierwsza pożyczka za darmo - dlaczego?

          Firmy pożyczkowe kierują oferty Pierwszej Pożyczki Za Darmo tylko do nowych Klientów. Jaki ma w tym interes Pożyczkodawca? Otóż: zachęcenie do skorzystania z Pierwszej Pożyczki Za Darmo odnosi często lepszy skutek niż podejmowanie działań marketingowych i ponoszenie większych kosztów z tym związanych. Dlatego budżet zarezerwowany na marketing może być zmniejszony na rzecz pozyskiwania nowych Klientów za pomocą oferowania Pierwszej Pożyczki Za Darmo. Jeśli Klient pozytywnie oceni współpracę między nim a Pożyczkodawcą, z pewnością zaowocuje to dalszymi kontaktami w przyszłości w celu zawarcia kolejnej umowy pożyczki.

          Należy mieć na uwadze to, iż aby Pierwsza Pożyczka była rzeczywiście Za Darmo, Klient (Pożyczkobiorca) musi spłacić ją zgodnie z terminem określonym w umowie i przy przestrzeganiu innych ewentualnych zapisów umowy i regulaminu (w przeciwnym razie koszty pożyczki już nie będą zerowe tylko znacznie wzrosną).  Kolejnym plusem dobrej współpracy między Klientem a Pożyczkodawcą jest możliwość zaoferowania później kwot o wiele wyższych od kwoty Pierwszej Pożyczki.